(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

روخصت راکړه محبوبي

[06.Aug.2017 - 21:26]

روسخت راکړه محبوبی

اخیر دیدن دی نا اشنا وطن ته ځمه روسخت راکړه محبوبی

الله د تورو خاورو قبرستان ته ځمه روسخت راکړه محبوبی

مرګئ ظالم دی په هي چا رحم ترحم نه کوي اخیر سره جدا

شو دخړ پړ قبر وګد زیندان ته ځمه روسخت راکړه محبوبی

د ذلکدن یو سو شبي به د په غیږ کې درسره یمه بیا به د تل له

لپاره درنه لری شمه اسمان ته ځمه روسخت راکړه محبوبی

دا به یی تقدیر کې لیکلي وو هم داسې چی نیمه خواشو لیږ می

ښکل کړه د خړی هیدرۍ بیابان ته ځمه روسخت راکړه محبوبی

بیلتون راغی لاری دوه شوی په ورځ د محشر کې به بیا وکړو

دیدنونه زه ذبيح الله پاک رب سبحان ته ځمه روسخت راکړه محبوبی

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

چرسیان بنګیان

وه د بنګو بوټی ډیر ځوانان د کړل تبا

ویده میده وي خبر نوي له دنیا

نه مړه نه وي نه ژوندي دا چرسیان

هی د چرسو بوټیه نور د ورک کړه مولا

د چرسانو یوه او دوه یی له لاسه نه کیږي

خدای د له دغی نشې څخه وساتي هر اشنا

د دنیا واړه کارونه ورنه پاتی وي ګنګس او

ګیچ پروت وي چورتونو کې سبا او بیګا

که یوار په اموخته شوی بیا یی پریښودنه اسانه

نه دی ذبیح الله شاعره قسم دی ته وایی ریښتا

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

 خوله به کله اسانوی

ته چی دا ښایسته سترګې په رنجو توروی

زړه می ولی ورانوی

له مودو راهيسی مونتظیر یم

خوله به کله اسانوی

بیا یی څه کوم

چی پس له مرګه په ما ځان قوربانوی

هم دا یی وخت دی لاس دی راکړه لیلا

ته چی سالو کې مخ پټه وي ما ولی فریشانوی

راځه کلکه وعده وکړه ته زما شه زه به ستا شم 

ته چه موسکۍ شی ما ذبیح الله د ښکلا ته هیرانوی

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

 تاپسی ملنګ یم

ته یی شمعه زه د پتنګ یم

لکه غر ولاړ دی تر سنګ یم

دا چی خوار ځار ګرځم 

باور وکړه تاپسی ملنګ یم

د غمازانو د کور ړنګ شي 

اوس ستا په تومت رنګ یم

بی له تا خوند نه راکوي دنیا 

له خپل قیصمت سره په جنګ یم

ما ذبيح الله ته به چا کړی ښیری وی

چی مین شوم قسم دی ژوند نه ډیر تنګ یم

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

ړګیه شرابونه ښکلوه

زړګیه په هواشه بادونه ښکلوه

یا خو سمدر شه توفانونه ښکلوه

د شیخ او ملا کیسې ډیری وږدی دي

راځه چی ځو میخانی ته جامونه ښکلوه

شراب په شره ناروا دي زه د حجران غم په غلتوم

درپورته کړه داجام شرابونه ښکلوه

له د نه څه جوړيږي چی تل خپه یی

د غم له پنجیری راوځه سازونه ښکلوه

دا د ذبيح الله واوره پریږده د دنیا غمونه

لکه د ګلانو بورا شه ګلابونه ښکلوه

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

ورور می ولاړ وو تا په ګلو وویشتمه

ولیدمه قسم دی یاره ویلیدمه

دا د څه وکړل یاره

له ډیر خبګیانه په ځمکه وولیدمه

اوس به مور ته څه بانه کومه

ګناه زما ده چی په تا نادان وغولیدمه

ليږ به د سبر کړی وه دا دغم سور سالو

می ولی په سر کړ چی په کې زلیدمه

لاړم بندیوانه د کور شوم ذبيح الله خدای 

د خیر کړي زه له هم د ورځی ډاریدم

   ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

پښتنو د اسلام ګټنه څه کوو ؟

پښتونه ته ځان ازاد کړه له غربي خواري اسلام څه کوو

د نیستۍ له لاسه ځوانان کوي د بل نوکري اسلام څه کوو

اسلام باید د کویټ سعودي دوبۍ کتر خلک وګټي چی ماړه

دي پښتونه ته غم وخوره د وطن د بی کاري اسلام څه کوو

پښتونه مونږ ډیر غريب بی چاره خلک یو باید له اواري کار واخلو

راځی چی خپل منز کې پخلا شو راولو کراري اسلام څه کوو

پښتونوالي کولتور کې هر رقم ښه انسیانیت شته وساتی چی 

درنه هیره نه شی پښتو خپل عبادت دعا لري اسلام څه کوو

په دنیا کې ډیر مسلمانان دي دوۍ ولی اسلام نه ګټي دا د ذبیح الله 

واوری سړی ليږ فکر کوي وړاندی وروسته ګوري اسلام څه کوی

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

ساقي یو جام راکړه

ساقي داسی جام غواړم چی تر سحاره می خومار کړي

داسی څه راکړه چی د حجران غمونه می تار تار کړي

رانه پاتی جنت نیشان وطن دی هر سو یی هیروم نه می هیریږي 

ڼن داسی څه راباندی وڅکه چی د سر ماغزه می کرار کړي

ډیر وخت می د ملا او شیخ تر سنګه تیر کړ خو د هغوۍ کیسی

ډیری وږدی وی دوۍ په هر کار کې سړئ ګناه کار کړي

ځکه می ڼن لار غلته کړه راغلم میخانی ته له عضله شرابي 

نه یم ساقي غواړم داسی نیشه شم چی می ویده تر سحار کړي

پوهیږم شراب په شرهه ناراو دي خو زه د حجران غم په غلتوم

ما ذبیح الله ته داسی جام راکړه چی د شیطان له وسوسو می کرار کړي

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

 

کاشکی د طالیبانو مشران یی واوري ؟

طالیبه د پنجابیانو د عربانو د ایرانیانو له غلتو مشورو مینی محبته لاس واخله

ته د پښتنو د غریبي خواري ته وګوره له د زورعضمولو له وحشته لاس واخله  

القایدی دریزره بی ګناه امریکایان ووژل نو تاسو ولی د وهشتناکی ډلی ته پناه

ورکړه په افغانستان کې پښتانه مو په تبا برباد کړه له د بد غلت حرکته لاس واخله

که سپینه خبره راباندی کړی په اميکایانو تاسی ملامت یاست ولی القایده سره ولاړ

یی تر سنګ اوس هم سری وخت دی جدا شۍ لی القایدی طالیبه له د غفلته لاس واخله

راځی سوله وکړۍ خبرو ته کینۍ د ای اس ای مشوری هیری کړی د پښتنو د یوالي

لپاره د پښتنو د بیرته راټولولو لپاره راشی د خدای لپاری له د بی عقلي منافقته لاس واخله

په د جنګ جګړو کې د شمالي ټلوالی د لڼډغرو اشرارو غوا لنګه دی د دوۍ په کې مزی

چړچی ګټی دي طالیبه د دوۍ له زیده قسته راشه طالیبه له د سر تمبه ګي جهالته لاس واخله 

لیږ د پښتنو خواري غريبي ته هم فکر کوه طالیبه ته ولی د ایرانیانو پنجابیانو په مشوره پلونه

د وبو بندونه سرکونه ویجاړوی دا د ذبيح الله واوره نور د دوۍ له مشورو نصیحته لاس واخله

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

 طالیبه ته د امريکایانو بانه یی ؟

پښتنو جنګ جګړې د حل لاره نه دی

یوترفه مقاله لیکنه د پښتنو چاره نه دی

دا ټول د امریکا او اینګلیس پټ پیلا نونه 

دي د طالیبانو جګړه د اسلام لپاره نه دی

بی ترفه پښتنو تر سو به تاسی د طالیب په بدو

غلتیو پرده اچوی د پښتنو غم هي چا سره نه دی

کوم اسلامي هیواد په ښکاره له طالیبانو سره ولاړ

دی د طالیب له لاسه یو پښتون هم په کراره نه دی

طالیبه له پنجابیانو عربانو ایرانیانو لاس واخله سولی

خبرو ته کینی دا تاسو چی څه کوۍ دا ښه ګوزاره نه دی

که تاسی سوله وکړی د امرکیکاینو بانه به ختمه شي ذبيح الله 

دا ورته ووایه راشۍ دا وطن خو د اشرارو په اجاره نه دی

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

 پښتنو 

په خپل کور کې کډوال شوې وهۍ ناری د غیرت پښتنو

پنجابی مو کور کې نیغ نیغ ګرځي دا مو دی عیزت پښتنو

ته د غریبۍ خوارۍ ته وګوره او ستاسو بی اتفاقۍ ته وګوره

تر سو به لاسپوسي وسی د پاړسیوانانو ازاره وو د عقلیت پښتنو

ګناه ټوله په تاسو کې دی پښتنو ولی هری بلا ته لاس په غاړه کې

وراچوۍ لکه داعیش او القایده دا دواړه دي په زید د بشریت پښتنو

دا بی ترفه پښتانه ولی د پښتنو د یوالي د سولی غږ نه وچته وي په

زغرده راځی چی نور سره یو شو معلوم کړو خپل عتسقامت پښتنو

د خان پاچاخان په تږلاره کې کوم کمی دی چی مونږه یی نه تقیبه وو

خو راځی د خان پاچاخان له نصیحت نه یو څه زده کړو واخلو عبرت پښتنو

دغو بی ځایه مقالو لیکنو ګیلو مانو کومه ګټه پایده ورسوله د جنګ جګړو ته

ولی بی ځایه وخت ځایه کوي راځۍ ووایو طالیبانوته په زغرده حقیقت پښتنو

داواوری له طالیب او اشرارو نه څه نه جوړیږي باید نور راویښ شواخیر تر

سو به تخلوس نیکتایي دریشي ته خوشالي کړو دا دی د ذبیح الله نصیحت پښتنو

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

 ته پتنګ شه زه به د شمعه شم

راځه دا شپه په خوږو خوږو کیسو سبا کړو

درپورته کړه دا جام هیر غمونه د دنیا کړو

ته پتنګ شه زه به د شمعه شم یو بل سره په 

زړو کې د مینه خواږه خواږه لفزونه راپیدا کړو

راوبه سپړو دعاشوقۍ کتاب ورنه زده به کړو یو بل

ته د مینی احترام شپه لا وګده دی خوب به بیا کړه 

ته زما شه زه به ستا شم داسی مینه به وکړو چی یادګار 

مو پاتی شي د غمازانو له زیده به یو بل ته خندا کړو

خدای مو منزکې جدایي نه راولي که نه مړه به شم

ذبيح الله اوس ځم درڅخه نوری خبری به بیا کړو

ویناوال او ليکوال

ذبيح الله شريفي

   

-
 بېرته شاته