(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

غزل

[03.Nov.2017 - 11:16]

غزل

زه   وېم  بیخي  پکار ده

پوهه   سیاسي  پکار  ده

 

د  پښتنو   په       خاوره

خوشحال  خاني پکار ده

 

دې   اکو   بکو   سر    له

دوا   علمي    پکار     ده

 

مونږه نور هیڅ نه غواړو

صرف   زندګي   پکار ده

 

یوه   پیاله    د      مئیو

ما   له   ساقي   پکار ده

 

په   تراړو تراړو  شونډو

ګله   سرخي   پکار   ده

 

خود به مې  سر ورکوي

زه ویم   سیالي پکار ده

 

یاره  خیالي   جنت    له

دنیا    خیالي     پکار ده

 

د  دې     تمغو      دپاره

کوپړۍ   خالي   پکار ده

 

پښتون   پښتو     یادوه

دا   ضروري   پکار    ده

 

زیریه   خپل    اولس له

راهنمایي    پکار       ده

 

نجیب زیری

 
-
 بېرته شاته