(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

دوعا

[13.Nov.2017 - 06:47]

ما جانانه ماسره مدت وکړه هی جبراعیله ع

پښتو ژبه د حضرت خیزر ع او حضرت جبرایل ع ژبه ده ؟

هر څوک چی وایي پښتو د دوزخ ژبه دی هغه دروغ وایي دله موردګاو دلال دی

له پښتو سره چی څوک کین بوغض دوښمني کوي لري بیا داسی چټیات وایي

او دا هم موبالغه ده چی عربي ژبه د جنت او د ملایکو ژبه دی

ما یو سو ورځی مخکې حضرت جبراعیل ع په خوب ولید دء ماسره

په ډیره خوږه پښتو ژبه خبری وکړی نو که د جنت یا دملایکو ژبه عربي وی

نو حضرت جبراعیل ع باید له ماسره یا په عربي یا په بله ژبه خبری کړی وئ

خو دء ما سره په ډیره خوږ لوځه شیرینه پښتو ژبه خبری وکړی

ما چی کله حضرت جبراعیل ع په خوب ولید دء ماته په ډیر خواږه لوځ 

په موسکا له خندا ډک یی وویل پوښتنه یی رانه وکړه

چی ته څه غواړی ماورته وویل چی خدای پاک ته ووایه چی زما په مخ 

د رحمتونو برکتونو دروازه خلاسه کړه ؟

بیا یی په ډیر موسکا په خندا په پښتو غږ کې راته وویل 

چی بس یواځی هم دا بیا می ورته وویل وء

داخبره دا دوعا دا سوال دعا یو سو کاله مخ ما حضرت خزر ع ته

می په خوب کې کړی وه اوس می هغه ده حضرت جبراعیل ع ته

وکړه دا به وخته پریږدم چی خدای څه رقم رحم ترحم راباندی کوي

.............................

 

 حضرت جبراعیله خدای ته ووایه ؟

خدای ته ووایه زمونږ له وطنه ورک دا جنګ کړی جبراعیله

پښتانه ځلمیان مو روان په لار د غیرت او ڼنګ کړی جبراعیله

ازادي د پښتونستان مو لوی ارمان دی دا د هر پښتون ارمان دی

نور د خپلواکۍ بیرغ خپور په لر او بر رنګا رنګ کړی جبراعیله

په ټولو پښتنو کې د یوالي ډیوه بله کړه دا د نفاق د بی اتفاقي بلا مړه کړه

بیا په بېرته شاته