(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) اې مهربــــــانی مــورې -
مورې -
افسوس -
د ښځې ښځه -
مـــــــورې -
مـــــنـــزل -
درنــښــت -
د پـلار نــيـکـه پــــټـکـــی -
پــښـــــتـو -
د کــونــړ ســـتــورى -
غـــزل -
غـــــزل -
ځان پېژندنه -
اکمل ليونی -
پــښــتــانــه -
ای د پـښـتـنو خـاورې -
پښتون -
ډاکتر راج ولي شاه خټک -
اکــمـل لــیـونـی -
نـــنـــګ -
اشـنا سـتـرګـې -
پروفيسر اباسين يوسفزى -
ژبه او تن -
هــمـیـش خـلـیــل -
ازمـیـښــت -
مــــلا مـــت -
یـوه سـندره د پـښــتـو د پـاره -
شـــعـور -
چې بې ننګ اوبی پښتو وی -
اکــمـل لــــیـــونــــی -
نوئ مضـمون -
غـــزل -
ستورى صاحب لټوم -
خــــــو ب -
د ماما صاحب په ناڅاپی مړينه -
پښتنه پيغله -
تاوانی شوم -
زمادارمان کلي ته -
پـښــتـون ټـــــټــر -
د مـــیــــړنــــیـــــو یـــاد -
ارواښاد ډاکــتـر کــبــیـر ســــتـوری ته -
د مرحوم ډاکتر کبیر جان ستوری په یاد -
خـوږ ژبـې مـلی شـاعـرسـتـوری ته -
ســتوری مــامــا لــټوم -
اروښـــاد ډاکـــتـرســتـوری تــه -
ویــــرنـــه -
پـــښــتــون ســـــــتــوری -
ویـــــــــــرنــــــــه -
د ارواښاد ستوری روح ته -
د خټــو کــور -
 بېرته شاته