(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

افغاني

[08.Jan.2018 - 14:43]

 افغان پادشاهان او اميران

الحاج ستر میرویس نیکه هوتک ۱۷۰۹- ۱۷۱۵ شپږ کاله، 

محمودشاه هوتک ۱۷۱۶- ۱۷۲۵ نهه کاله، 

اشرف شاه هوتک ۱۷۲۵-۱۷۲۸ څلور کاله، 

ستر احمدشاه بابا ۱۷۴۷-۱۷۷۳ شپږویشت کاله، 

تیمورشاه درانی ۱۷۷۳-۱۷۹۳ شل کاله، زمان شاه درانی ۱۷۹۳- ۱۸۰۱ اته کاله، شاه محمود درانی ۱۸۰۱- ۱۸۰۴ دری کاله، 

شاه شجاع درانی ۱۸۰۴-۱۸۰۹ پنځه کاله، 

شاه محمود دویېم ځل ۱۸۰۹-۱۸۱۸ نهه کاله، 

له ۱۸۱۹- ۱۸۳۳ افغانستان د جګړی ډګر څوارلس کاله، 

دوست محمد خان ۱۸۳۴-۱۸۳۹ پنځه کاله، 

شاه شجاع دویېم ځل ۱۸۳۹-۱۸۴۲دری کاله، 

وزیرمحمد اکبرخان ۱۸۴۳-۱۸۴۶ دری کاله، 

دوست محمد خان دویېم ځل  ۱۸۴۶-۱۸۶۳ وولس کاله، 

امیر شیرعلی خان ۱۸۶۳-۱۸۶۶ دری کاله، 

محمد افضل خان۱۸۶۶- ۱۸۶۷ یو کال، محمد اعظم خان ۱۸۶۷-۱۸۶۸ یو کال، امیرشیرعلی خان دویېم ځل  ۱۸۶۸-۱۸۷۸ لس کاله، 

محمد یعقوب خان ۱۸۷۸-۱۸۷۹ یوکال،  محمد ایوب خان ۱۸۷۹-۱۸۸۰ یو کال،   امیر عبدالرحمن خان ۱۸۸۰-۱۹۰۱ یوویشت کاله، 

امیر حبیب الله خان ۱۹۰۱-۱۹۱۹ اتلس کاله، 

غازی امان الله خان ۱۹۱۹-۱۹۲۹ لس کاله، 

امیر عنایت الله خان ۱۹۲۹ د جنوری میاشت،  

د سقاو زوی حبیب الله کلکانی جنوری تر اکتوبر ۱۹۲۹ نهه میاشتی، 

نادر خان ۱۹۲۹- ۱۹۳۳ څلور کاله،  محمد ظاهر شاه ۱۹۳۳-۱۹۷۳ څلویښت کاله، 

سردار داود خان ۱۹۷۳- ۱۹۷۸پنځه کاله، نورمحمد ترکی ۱۹۷۸-۱۹۷۹ یوکال، حفیظ الله امین ۱۹۷۹ دری میاشتې ، ببرک کارمل ۱۹۷۹- ۱۹۸۶ شپږ کاله، داکتر نجیب الله ۱۹۸۶-۱۹۹۲ شپږ کاله، حضرت صبغت الله مجددی ۱۹۹۲ دوه میاشتی، 

برهان الدین ربانی۱۹۹۲-۱۹۹۶ څلور کاله، 

ملا محمد عمر ۱۹۹۶-۲۰۰۱ پنځه کاله، حامد کرزی ۲۰۰۱- ۲۰۱۴ دیارلس کاله، اشرف غنی احمدزی ۲۰۱۴- تر اووسه.

 
-
 بېرته شاته